تماس با ما
اطلاعات تماس
شماره تماس
شماره تماس
پست الکترونیک
info@daxitrip.com
آدرس دفتر
مشهد بلوار صیاد شیرازی بین صیاد ۱۱ و ۱۳ ساختمان ایساتیس طبقه ۱ واحد ۱ (دپارتمان داکسی تریپ)