تماس با ما
اطلاعات تماس
شماره تماس
09370559892
شماره تماس
۰۵۱۳۸۹۳۹۹۸7
پست الکترونیک
daxitrip@gmail.com
آدرس دفتر
مشهد بلوار صیاد شیرازی بین صیاد ۱۱ و ۱۳ ساختمان ایساتیس طبقه ۱ واحد ۱ (دپارتمان داکسی تریپ)

کلیه حقوق سامانه متعلق به داکسی تریپ می باشد

مشهد بلوار صیاد شیرازی بین صیاد ۱۱ و ۱۳ ساختمان ایساتیس طبقه ۱ واحد ۱ (دپارتمان داکسی تریپ)
09370559892
daxitrip@gmail.com